Kontrol Vanası Teknik 200 Seri Ürün
Kontrol Vanası Teknik 200 Seri
Temel
Uygulamalara
Yönelik
Kontrol
Vanası

AKKON®200 Seri Otomatik Basınç Kontrol Vanası basınçlı su, sulama, yangından korunma mekanik tesisatlarında hattın kendi su basıncı ile çalışır ve bu sistemlerin kontrolunu sağlar.

AKKON®Otomatik Kontrol Vanaları modüler bir yapıya sahip olup temel vana gövdesi ve değiştirilebilir pilot kontrol devresi ile 5 (beş) ayrı temel uygulama alanına yönelik kontrol yapabilir.
Bu alanlar;
1. Basınç Kontrol, 2. Debi Kontrol, 3. Seviye Kontrol,
4. Pompa İstasyonu Kontrol, 5. Şebeke (tesisat) Kontrol

Genel Özellikler:

Basınçlar: PN10,16 veya 25 Bar
Max. Çalışma sıcaklığı: 65°C
Akışkan: Su (max. Mesh büyüklüğü :
2mm üzerindeki büyüklükler için
sisteme filtre ilave edin)
Çaplar: DN25(1″) den DN1000(40″) e kadar
.
Üretim Standartları: TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FTF-CTF
Vana Boyu: TS ISO 7005-2 , TS EN 558
Flanş Ölçüleri: TS ISO 5208 e göre
Basınç Testleri: Gövde test basıncı: 1,5 PN
Sızdırmazlık test basıncı : 1,1 PN
Genel Tasarımlar: TSEN 1074-1-2-5
.
Onaylar: TS EN Standart’a uygunluk
Sertifikalar: TSEK Kalite uygunluk
TS ISO EN 9000 Kalite Sistem belgesine
uygunluk

Temel Uygulamalar

1. Basınç Kontrol
1.1. Basınç sabitİeme / basınç tahliye vanaları
1.2. Basınç düşürücü vanalar
1.3. Su darbesi önleme vanaları
2. Debi Kontrol
2.1. Debi ayar vanaları
2.2. Debi ayarı ve basınç düşürme vanaları
2.3. Fark basıncı kontrol (balans) vanaları
3. Seviye Kontrol
3.1. Seviye aralığı kontrol vanaları
3.2. Sabit seviyeyi kontrol vanalarır.
4. Pompa İstasyonu Kontrol
4.1. Hidrolik çekvalf
4.2. Pompa kontrol vanaları
4.3. Su darbesi kontrol vanaları
5. Şebeke (tesisat) Kontrol
5.1. Hidrolik kontrol vanası (aç-kapa)
5.2. Solenoid kontrol vanası
5.3. Solenoid ve basınç düşürücü vanalar.
5.4. Boru patlamasında ani kapatmaeo.

Kontrol Vanası Teknik 200 Seri
Kontrol Vanası Teknik 200 Seri

Hidrolik Kontrol Vanası

Tek Kontrol Hazneli Normalde Kapalı/Açık

Kontrol Vanası Teknik 200 Tek Kontrol Hazneli
Kontrol Vanası Teknik 200 Seri Ürün
Kontrol Vanası Teknik 200 D Seri

Çift Kontrol Hazneli Kontrol Vanası

Kontrol Vanası Teknik 200 Çift Kontrol Hazneli
Kontrol Vanası Teknik 200 Çift Kontrol Hazneli Özellikleri
Kontrol Vanası Teknik 200 Seri Tek Kontrol Hazneli Vanalar Ürün
Kontrol Vanası Teknik 200 Seri

200 Seri Tek Kontrol Hazneli Vanalar

Kontrol Vanası Teknik 200 Seri Tek Kontrol Hazneli Vanalar Kesiti

Temel Kontrol Vanası olarak;

Basınç düşürme, Basınç sabitleme, Basınç tahliye, Su Darbesini Önleme, Pompa Kontrol, Hidrolik Çekvalf, Depolarda seviye sabitleme, Debi ayarı ve Boru Patlaklarında Ani Kapama gibi modülasyonlu kontrol uygulamalarında fonksiyonlarını mükemmel bir şekilde tam sızdırmaz olarak yaparlar. Tam sızdırmazlık istenen basınçlı su tesisatlarında ideal açma – kapama vanalarıdır.

Kontrol Vanası Teknik 200 Seri Tek Kontrol Hazneli Vanalar Boyutları

Vana Ölçüleri Ve Ağırlıkları

Kontrol Vanası Teknik 200 Seri Tek Kontrol Hazneli Vanalar Ağırlık Ve Ölçüleri
Kontrol Vanası 200 D Çift Kontrol Hazneli Vanalar Başlık

Kontrol Vanası 200 D Çift Kontrol Hazneli Vanalar Teknik Kesit

Çift Kontrol Hazineli Vanalar-200-D Seri

Kontrol Vanası 200 D Çift Kontrol Hazneli Vanalar Ürün

Temel Kontrol Vanası olarak;

Su Yumuşatma ve Filıtrasyon Vanası, Solenoid valf, Pompa kontrol, Seviye aralığı kontrol, Oransal tip basınç düşürücü gibi ON-OFF kontrol uygulamalarında min. Basınç farkına ihtiyaç duymadan açma-kapama fonksiyonlarını hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirirler.
Kontrol vanaları hattın basıncından bağımsız pünomatik ile çalıştırmak için tasarlanmıştır.
.
İstendiğinde su yumuşatma ve filitrasyon sistemlerinde, açma-kapama fonksiyonlarını bağlı bulundukları hattın basıncından bağımsız, örneğin hava basıncı ile (pünomatik) gerçekleştirirler. Tam sızdırmazlık istenen basınçlı su tesisatlarında ideal açma-kapama vanalandır.

Çift Kontrol Hazneli Vanalar Ölçüleri Ve Ağırlıkları

Kontrol Vanası 200 D Çift Kontrol Hazneli Vanalar Ölçüleri Boyutları

Kontrol Vanası 200 D Çift Kontrol Hazneli Vanalar Boyutları
Kontrol Vanası Basınç Kontrollü Vanalar Başlık

Basınç Kontrol Vanaları

Bağlı bulunduğu basınçlı boru hattı içerisindeki suyun kendi basıncını (Girdiyi ) üzerine bağlı durumdaki pilot kontrol devresi marifeti ile kontrol altında tutarak neticeyi (Çıktıyı) kontrol eden otomatik vanalardır.
.
Kontrol vanası diyalektiğine yakından bakarsak örneğin Seviye Kontrol Vanası: seviyeyi hep aynı yerde tutan temel kontrol vanasıdır. Normalde kapalı pozisyonda bir vanadır. Sistemin içinden depoya su aktığında vana kapalı durumdadır. Kontrol vanasının üzerine pilot kontrol olarak, şamandıralı 2/2 yollu valf ilave edilir. Kontrol vanasını kapatan basınçlı su (Girdi) şamandıra seviyesi düşük ise açıktır, kontrol vanası da açıktır ve depoya su beslemesi yapılır. Şamandıra ayar edilmiş seviyeye yükseldiğinde 2/2 yollu pilot valf kapanır ve kontrol vanası kapalı durumuna geri döner. Bu şamandıra hareketine (Feedback) geri besleme mekanizması denir. Sistemde çıktı ile girdi arasındaki bağlantıyı kuran unsurlara kontrol devresi (Feedback Transfer) denir. Bütün temel vana ve kontrol devresinin tümüne birden kontrol vanası denir. Bu örneği basınç kontrol, debi kontrol vb. uygulamalara yayabilir genişletebilir görebilir ve uygulayabiliriz.

Kontrol Vanası Basınç Kontrollü Vanalar

Temel Kontrol Vanası 200 Seri normalde kapalı

Kontrol Vanası Basınç Kontrollü Vanalar İlave Fonksiyonlar
Kontrol Vanası Basınç Kontrollü Vanalar 200 Seri Normalde Kapalı

Basınç Kontrol Vanaları

Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Başlık
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Debi Basınç Farkı Kontrolü
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Basınç Kontrolü-2
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Çekvalf Kontrolü
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları El İle Açma Kapama
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Otomatik Filtre
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Seviye Aralığı Kontrolü
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Basınç Kontrolü
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Solenoid Kontrolü
Kontrol Vanası Pilot Devre Unsurları Seviye Kontrolü
Kontrol Vanası ve Yapısı Başlık

Tek Kontrol Hazneli Tip

Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip 2
Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip 3
Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip 1

Çift Kontrol Hazneli Tip

Hat Basıncından Bağımsız Örneğin Arıtma Tesislerinde Basınçlı
Hava İle Tahrik Yoluyla Kontrol Vanasının Çalıştırılması İstendiğinde
Tek Kontrol Hazneli Vanadan Çift Kontrol Hazneli Vanaya Döneriz.

Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip 5

Kontrol Vanasını Boru Hattından Sökmeden Servis İmkanı

Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip 6

Birbirinden bağımsız tahrik edilebilen iki farklı kontrol haznesi

Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip 1
Kontrol Vanası ve Yapısı Çift Kontrol Hazneli Tip
Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 9

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır

AÇ – KAPA (ON – OFF) KONTROL (non – modulating controls) (aç-kapa kontrol) Bu kontrol
şeklinde pilot devrede 3/2 yollu bir seçici valf vardır. Hat basıncını kontrol haznesine alırsak vana
kapatır.

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 1

Hattan gelen basıncı kapatıp kontrol haznesindeki basıncı tahliye edersek vana açılır. Aşağıda izah ettiğimiz kuvvet eşitsizliklerinden dolayı.
.
On/off kontrol da vanamızı kapatmak istediğimizde giriş basıncını kontrol haznesine
3/2 yollu valfle veririz ve vana kapatır.

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 6
Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 2

On/off kontrol da vanamızı açmak istediğimizde giriş basıncınıkontrol haznesine 3/2 yollu valfle
girmesini engeller ve kontrol haznesindeki basınçlı suyu dışarıya serbest bırakarak tahliye
(deşarj) ederizeo.

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 3

Modülasyonlu Kontrol

Eğer kontrol vanamızdan bir değeri sabit tutmak üzere bir kontrol
istenirse kontrol vanasını bu şekilde çalıştıracak bir pilot devreye ihtiyacımız olacaktır.
Bu pilot devrede en azından bir kısma ünitesi ve kontrol edilen haznedeki basıncı kilitleyecek
bir kapatma ünitesine ihtiyacımız olacaktır. Kontrol vanası istenilen değere ulaşıncaya kadar
kontrol vanası açılır ve bu değere ulaşıldığında kontrol vanasını içerisinde açma ve kapama
kuvvetleri eşitliği sağlanarak kontrol vanası o değeri sabit tutmak üzere bir miktar açık kalır.
Burada kısma ünitesini firmamızın imalatı olan iğne vana, kapatma ünitesini de pilot valfler
oluşturur.

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 4

Çalışması:

Yandaki şematik resimden görüleceği gibi normalde açık vanada on / off çalışmada vana giriş
basıncı P1 üst kontrol hazneye alındığında alan farkından dolayı 2 katı bir kuvvet farkı oluşur.
Bunu denkleme dökersek

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 7

Büyük bir kuvvet farkı oluştuğundan normalde açık çift kontrol hazneli vanalarda vana çok hızlı ve seri bir şekilde kapanır

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 5

Yandaki şematik resimden görüleceği gibi normalde açık vanada on / off çalışmada vana giriş
basıncı P1 üst kontrol hazneye alındığında alan farkından dolayı 3 katı bir kuvvet farkı oluşur.
Bunu denkleme dökersek

Kontrol Vanası Nasıl Çalışır 8

Eğer vanada hiçbir akış yoksa vana gövdesinde bulunan yay ve diyafram grubunun ağırlığından dolayı vana kapalı tutulur

Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Başlık

Kavitasyon Abağı

Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Kavitasyon Abağı

* Vanada izin verilen basınç düşümünü kavitasyon abağına bakarak uygula.

Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Akış Katsayısı
Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Vana 2
Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Regülasyon Eğrisi

Akkon 200 Seri Kontrol Vanaları İçin Akış Karekteristikleri

Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Su Akış Hızı
Kontrol Vanası Akış Karekteristikleri Vana 1
Adınız (Gerekli)
Email (Gerekli)
Telefon Numarası
Departman
Konu:
Not: